काठमान्डौ प्रहरी परिसरले अपहरणको जाहेरी लिन मानेन

काठमान्डौं, बैशाख, १४ ।महानगरीय प्रहरी परिसर काठमान्डौंले अपहरणको जाहेरी दर्ता…

थप काठमान्डौ प्रहरी परिसरले अपहरणको जाहेरी लिन मानेन